Wat heb je toe te voegen? The Culture add.

Dat zit ik me dan af te vragen, deze week, zo kort na de verkiezingen: wat hadden de partijen toe te voegen waardoor groot Vlaanderen, Wallonië massaal een bepaalde richting uitging? Stel dat je hier de ingrediënten van moet opsommen, wat zouden deze zijn? En ja, de parallel trekken met hoe dit in het bedrijfsleven […]

Er zal meer creativiteit nodig zijn in de bedrijven.

We worden om de oren geslagen met dramatische cijfers over langdurig zieken, sterk verhoogde verloopintentie op onze werkvloeren*, te lage werkzaamheidsgraad, … . Onze bedrijven zitten met de handen in het haar. Het lijkt wel alsof ze maar één oplossing zien, het inhuren van consultancy om het tij te keren. Symptoombestrijding is het kernwoord van […]

Ga opnieuw aan tafel zitten, het hoeft hier nog niet te stoppen.

Deze ochtend bezet een groep studenten een belangrijk verkeersknooppunt in Gent. In het ochtendjournaal werd geduid dat de opdracht van de bemiddelaar erop zat en dat er wordt overgegaan tot ordehandhaving, het ontruimen. Dit proces komt op een uiterst interessant punt terecht voor alle betrokken partijen en toch gaat het in de communicatie over ‘we […]

Ook wanneer het onmogelijk lijkt, is er bemiddeling.

Vorig jaar, deze tijd, ben ik ingegaan op de vraag van een weduwe wiens echtgenoot de keuze had gemaakt niet langer meer te willen leven. In zijn afscheidsbrief had hij het enkel gehad over zijn verziekte werksituatie en had hij geen uitweg meer gezien. Ik trof een weduwe aan die erg kwaad was op de […]

We zijn teveel naar buiten gekeerd

Ik geef grif toe dat het me stoort. Onvermijdelijk heeft het met mijn profiel te maken, maar ik krijg ongeveer constant blikken binnen (via social media uiteraard) van leidinggevenden, managers, CEO’s die dankzij een dieptetocht heel wat inzichten hebben vergaard. Die dankzij een reis, … het licht zijn gaan zien. Die zich naar binnen hebben […]

Elk mens zou er gek van worden

Een boeiend artikel, afgelopen weekend in De Standaard – Weekblad verschenen. Helemaal mee met het feit dat we vandaag de dag moeilijkheden, moeilijke fases veel te hard gaan psychologiseren en neigen labels op te plakken. Hierdoor denkt een groeiende groep mensen dat er ‘iets scheelt met hen’ en gaan ze zich gedragen naar de op […]

Je kan niet weten wat je nog niet weet.

Het wonderbaarlijke moment waarop een coachee (zo noemen ze iemand die zich laat coachen) een aha erlebnis ervaart, ineens iets wezenlijks begrijpt waardoor er ook iets verandert in hoe de persoon in het werk staat en handelen veel vlotter gaat. Vooraleer coachees tot het punt van inzicht komen, is er al een hele weg afgelegd. […]

Wat een contractie: de media is niet het format om te communiceren.

In de media kan je een groter verhaal of jezelf verkopen, informeren, debatteren, een opinie verkondigen, maar communiceren in de media, dat lukt nu éénmaal niet. En dat had Bart De Pauw aan De Tafel van Gert blijkbaar nog niet begrepen. In alle reacties op dit interview is er veel te doen rond het al […]

Er is te weinig ruimte voor frivoliteit

En als underline zou ik hierbij willen plaatsen: én velen nemen zichzelf te au serieus. Ik zie dit al bij studenten, die denken te moeten scoren, die opdracht na opdracht zichzelf proberen te verkopen in de hoop zo een échte ondernemer te worden. Ze zijn alvast bezig met netwerken, met het connecteren met ‘de juiste […]

Ik hou van leiders met visie

Wat hou ik van leiders met visie en dan mogen ze wat dominant zijn, want meestal zien ze het grootere plaatje, loodsen ze mensen naar het bereiken van resultaten én hogere doelen. Is het fout dit zo te stellen ten tijde van warm leiderschap waarin deze vooral de gids moet zijn van mensen in hun […]

Waarom is het zo moeilijk juist te communiceren in de zaak De Pauw?

‘L histoire se répète. Na de communicatieblunder van de voormalig CEO van de VRT toen de feiten van Bart De Pauw pas aan het licht kwamen, is de huidig CEO van onze publieke omroep aan de beurt. Uiteindelijk is het een ‘proces van allen’ geworden en is het de slachtoffers en hun dader ontnomen, met […]

Fly gebruikt gewoon boerenverstand hoor!

Wat is er toch rond te doen, welk aura krijgt Fly (Kamp Waes) intussen aangemeten? Meer nog, hoe komt het dat wat hij zegt en doet vernieuwend lijkt? Fly gebruikt namelijk een niet zo ongewone nuchtere logica als het op leidinggeven aankomt. Het is ook duidelijk dat zijn leidende stijl een bepaalde aantrekkingskracht geniet. Alsof […]

Zelfrefectief vermogen, het nieuwe goud op onze werkvloeren

In de queeste naar die medewerker die van toegevoegde waarde kan zijn, gaat het niet langer enkel over topdiploma’s, skills, ervaring, cultuur en al lang niet meer over ‘de witte raven’. Ze zijn niet meer te vinden in tijden van schaarste en ze blijken te weinig in huis te hebben van wat hedendaagse werkvloeren écht […]

Angstige bazen werken (ongewild) langdurig ziekteverzuim in de hand

Al te vaak gaan bedrijven op een verkeerde manier om met zieke werknemers. Soms te weinig proactief, vaak te betuttelend, of juist met te weinig empathie. Die cultuur waarbij bedrijven schrik hebben om zieke werknemers foutief te begeleiden, leidt vandaag tot de illusie dat werken een te kiezen bezigheid is. Het is een selffulfilling prophecy, […]

Geef een fusie ook een menselijk gezicht

Het wij-zij verhaal ‘Zekerheid is de vijand van verandering’, zo beweerde systeemtherapeut Salvador Minuchin. In een fusieproces is dit niet anders. Bedrijven, afdelingen worden bij elkaar gevoegd en alles verandert vanzelf. Nieuwe systemen, nieuwe werkwijzen, nieuwe bazen, nieuwe collega’s, … . Je zou de uitspraak van Salvador Minuchin kunnen omdraaien en zeggen dat een dermate […]

Het kantelpunt

Conceptual image of challenge and mindset

Wanneer verandering vooruitgang wordt Wanneer je al een tijdje actief bent binnen organisaties en bedrijven is het op een gegeven ogenblik boeiend samen te stellen wat er gebeurt vanaf het ogenblik je wordt ingeroepen als expert. In dit artikel geven we een weergave van de elementen en mechanismen die we vanaf dag één tegenkomen bij […]