Wat heb je toe te voegen? The Culture add.

Dat zit ik me dan af te vragen, deze week, zo kort na de verkiezingen: wat hadden de partijen toe te voegen waardoor groot Vlaanderen, Wallonië massaal een bepaalde richting uitging? Stel dat je hier de ingrediënten van moet opsommen, wat zouden deze zijn? En ja, de parallel trekken met hoe dit in het bedrijfsleven marcheert, is dan gauw gebeurd.

Stel we vragen u, als medewerker ergens in een bedrijf: wat heeft het bedrijf waar jij voor werkt toe te voegen aan jouw werk en leven? En, met een indringende blik in jouw eigen spiegelbeeld kijkend: wat heb jij als medewerker toe te voegen aan de cultuur van het bedrijf?

Enkele van de ingrediënten die deel uitmaakten van het alom gesmaakt verkiezingsmenu, lijken me ‘persoonlijkheid’ en ‘volks’. Los van de inhoud, laten we ons leiden door wat een partij en haar kopstukken bij ons oproept. ‘Ja, die gaan het kunnen waarmaken’ en ook ‘ik voel me als gewone burger gehoord’. Een poging om  ‘persoonlijkheid’ en ‘volks’ te vertalen naar een bedrijfscontext, klinkt dan bv. als ‘een leider die consequent is, doet wat hij/zij zegt, zegt wat zij/hij doet’ en ‘iemand die zijn/haar mensen nog kent, weet wat hen bezighoudt’.

Vele bedrijven hebben zich het afgelopen decennium gebezigd met het formuleren van hun waardenpallet en dat is lovenswaardig. Het wordt pas echt interessant wanneer je kan checken of deze waarden er niet alleen zijn maar ook iets toevoegen? Of je er eigenlijk ook écht iets mee te winnen hebt, intern, extern? Ga er nl. maar vanuit dat iedere medewerker haarfijn aanvoelt of dit iets toevoegt aan hoe zij willen werken en leven. Zelfs iedere nieuwe kandidaat voert als het ware een eigen audit uit, proeft of jouw bedrijf het zijn/haar inzet waard is.

Next step? Durf als bedrijf ook door te gaan op wat de medewerker zelf, naast skills en kennis, toe te voegen heeft aan de cultuur van het bedrijf. Bracht de kandidaat tijdens de sollicitatie iets mee binnen in de kamer? Dynamisme, flexibiliteit in denken, openheid, ernst, geniale humor, … en past dit en/of is dit meer/minder nodig in deze fase, in dat team?

Belangrijke P.S.: weet dat er twee culture habits zijn die moeilijk tot bijna niet veranderbaar zijn: gebrek aan flexibiliteit en negatief kritische basisopstelling. Ook in de komende dagen, weken, maanden zullen ze hier in de politieke onderhandelingen weinig mee kunnen kopen.