Zelfrefectief vermogen, het nieuwe goud op onze werkvloeren

In de queeste naar die medewerker die van toegevoegde waarde kan zijn, gaat het niet langer enkel over topdiploma’s, skills, ervaring, cultuur en al lang niet meer over ‘de witte raven’. Ze zijn niet meer te vinden in tijden van schaarste en ze blijken te weinig in huis te hebben van wat hedendaagse werkvloeren écht nodig hebben.

Heel wat bedrijven gaan gebukt onder de high-potentials die ze op cruciale functies aanwierven. Deze toppers zijn erop gebrand om er alles uit te halen onderweg naar de volgende te beklimmen top. Ze verlaten het bedrijf hierdoor vaak te snel (binnen twee à drie jaar) of vragen exuberante vergoedingen, waardoor de balans in kost versus opbrengst vaak buiten proportioneel overhelt naar de kostenkant. Ze zijn weg voor je het weet en sjacheren zich doorheen hun loopbaan. En dat is niet eens hun fout of verdienste. De CEO ziet dit soort profielen te vaak als een deus ex machina, maar belandt na de doortocht onvermijdelijk met de voeten op de grond.

Interessanter zijn de geduchte concurrenten van deze toppers, de profielen van de toekomst, zij die slim genoeg zijn én over een sterk zelfreflectief vermogen beschikken. Die medewerkers die in de spiegel durven kijken. Zij die niet bang zijn om fouten te maken net omdat ze hun eigen fouten onderzoeken om eruit te leren. Die hun eigen werk continu wensen te verbeteren om bijgevolg ook bij te dragen aan de bedrijfsperformance. Ze hebben geen feedback nodig om zichzelf te kunnen opschalen, zij begrijpen uit zichzelf waar ze de mist in gaan en pakken dit vervolgens aan. Dit is puur goud! Ze gaan, ze bestaan dankzij de adem van de bedrijfsdoelen en willen leren, leren, leren zonder dat je ze hoeft te remediëren.

Het grote verschil? Ze verkopen zichzelf minder, dat wel. Een CEO moet in staat zijn dit te kunnen doorzien, dit natuurlijk zelfreflectief vermogen te herkennen. Het baat ook niet om dit over te laten aan de HR afdeling alleen die zich vaak richt op diploma’s, ervaring, procedures, … .

Een nog meer wezenlijk verschil? Deze medewerkers zijn bij voorbaat intrinsiek gemotiveerd, door hun eigen leerproces en wat zij kunnen bijdragen. Ze stoppen niet totdat dit ergens toe leidt, toegevoegde waarde oplevert voor het bedrijf, meer nog dan dat het hun bankrekening spekt. Soigneer deze medewerkers dus goed, op hen kan je bouwen!