Diensten

Advisering & Bemiddeling

Conflicten zijn niet te vermijden, wel te managen

 

Advisering

Soms is het overzicht zoek en stapelen incidenten zich op binnen uw bedrijf of organisatie. Er kunnen openlijke conflicten in een afdeling aanwezig zijn of het lijkt zich te verspreiden als een bacterie. Er is een algemene slechte sfeer te bemerken en dit laat zich intussen voelen
in gebrekkige (of zelfs afwezigheid van) samenwerkingen, klachten van klanten of cliënten en in een verminderd effectief resultaat van het bedrijf of de organisatie.

Om een helder zicht te krijgen op complexe(re) conflictsituaties start je eerst met een grondige, bij voorkeur neutrale, analyse.

De adviseur spreekt eerst met het management en/of de stakeholders en hierna individueel met de betrokkenen, analyseert en brengt advies uit over de verdere aanpak. Dit advies is afgestemd op wat zou kunnen werken binnen uw specifiek bedrijf of organisatie en laat voldoende ruimte voor een gezamenlijke invulling van effectieve acties.

We leveren zogenaamd warm advies en geen koud adviesrapport dat dreigt de kast in te verdwijnen. Indien gewenst staan we mee in voor het conflictmanagement, volgen we het adviestraject intern mee op.

Sociale bemiddeling

Is het effectieve bemiddelingswerk tussen mensen. Medewerkers geven hun akkoord om in een proces te stappen met als doel samen naar uitwegen voor hun gezamenlijk probleem te zoeken en deze vervolgens concreet te formuleren.

De erkend sociaal bemiddelaar neemt hierin een onafhankelijke neutrale rol op en stimuleert medewerkers om issues diepergaand uit te klaren.

Sociale bemiddeling is mogelijk tussen medewerkers onderling, maar ook tussen leidinggevenden en hun medewerkers, alsook in overleg met vakbonden.